Privacyverklaring

PRIVACYBELEID BOON‐WEETS N.V. (ZIE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING) T.O.V. KLANTEN & LEVERANCIERS

Bij Boon‐Weets n.v. willen wij transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden bij ons gebruikt voor het verwerken van bestelling(en) en voor onze boekhouding/facturatie. Er zal uiteraard zorgvuldig omgesprongen worden met uw gegevens en wij zorgen ervoor dat deze veilig opgeslagen worden. Bovendien stellen wij uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Onze identiteit

BOON‐WEETS n.v., Industriepark 2 nr. 16, Zone Webbekom 2006, B‐3290 Diest, België
Tel: +32 (0)13 35 86 80, Fax: +32 (0)13 33 88 57, Email: office@boonweets.be

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

 • Voor‐ en familienaam van de contactpersoon (of ‐personen) in uw firma.
 • De adresgegevens van uw firma.
 • Het BTW-nummer van uw firma voor de boekhouding/facturatie.
 • Uw telefoonnummer, faxnummer en uw e-mailadres.

Voor welke doeleinden hebben wij deze gegevens nodig?

 • Het beheren van uw klantenaccount of leveranciersaccount.
 • Het opslaan van de gegevens in het klantenbestand of leveranciersbestand.
 • Het opvolgen/afhandelen van klanten‐ of leveranciersbestellingen.
 • Het opmaken/toesturen/toegestuurd krijgen van facturen en andere (transport) documenten.
 • Het afhandelen van betalingen van producten en diensten en het afhandelen en opvolgen van eventuele claims.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Boon‐Weets n.v., geeft u ons de toestemming om de door u verstrekte gegevens te gebruiken voor de hierboven vermelde doeleinden. Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst/bestelling waarbij de betrokkene één van de partijen is.

Wat zijn de gevolgen indien u geen gegevens aan ons wenst te verstrekken?

Mocht u als klant uw gegevens niet willen verstrekken aan Boon‐Weets n.v. voor een overeenkomst of een bestelling, dan kunnen wij u helaas geen dienst verlenen of product opsturen. Mocht u als leverancier uw gegevens niet willen verstrekken voor een overeenkomst of een bestelling, dan kunnen wij helaas geen bestelling(en) bij u plaatsen.

Informatie betreffende de veiligheid van uw gegevens

Uw gegevens worden door Boon‐Weets n.v. veilig bewaard en niet ter beschikking gesteld aan derden. De toestemming voor het verwerken van uw gegevens kan door u te allen tijde worden ingetrokken. Daartoe kan u steeds met ons contact opnemen. De volgende keer dat u opnieuw gebruik wilt maken van een dienst of een product van ons, zal u uiteraard opnieuw toestemming moeten geven voor het verwerken van uw gegevens. Bij een eventuele mogelijke inbraak in ons gegevensbestand, zal u daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht worden.

Verzending en bezorging van uw bestelling(en) en facturen

Teneinde klantenbestelling(en) op het aangegeven adres te krijgen, werken wij samen met een aantal transportfirma’s en eventueel douanekantoren, etc. Hiertoe delen wij hen uw naam en adresgegevens mee (en eventueel uw telefoonnummer en email‐adres). Het delen van deze gegevens is nodig om de bestelling naar u te kunnen verzenden en op het juiste adres af te kunnen leveren. De gegevens worden door hen dus enkel gebruikt voor de bezorging.

Uw rechten

U heeft steeds het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt hieromtrent contact opnemen met ons en dan kunnen wij u de persoonsgegevens via e‐mail verschaffen.

Wanneer uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt worden op basis van uw toestemming of op basis van een bestelling of een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, overgedragen aan u (of indien u dit wenst aan een andere partij). Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

U hebt het recht om eventuele correctie(s) van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze incorrect zouden zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

U hebt het recht om op elk moment de door Boon‐Weets n.v. verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen, behalve in de volgende situaties:

 • U hebt een openstaande zaak/factuur/bestelling (die nog niet of gedeeltelijk is verzonden).
 • U hebt een nog niet afgewikkelde schuld, ongeacht de betalingswijze.
 • Uw schuld is overgedragen aan een derde.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens in verband met uw/onze transactie ten behoeve van de boekhoudregels.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Boon‐Weets n.v. Boon‐Weets n.v zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen tegen onze manier van verwerking van gegevens bij een toezichthoudende autoriteit.

U hebt in de hieronder opgesomde omstandigheden het recht om Boon‐Weets n.v. te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

 • Indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moeten wij elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.
 • Als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • Als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Heeft u nog vragen?

Mochten er vragen zijn over het privacybeleid van Boon‐Weets n.v. of de algemene voorwaarden, dan kunt u altijd contact opnemen met office@boonweets.be.


close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x